Aktuální kurzy - volná místa

Rozhodli jste se učit s námi? 

Vyberte si kurz, který nejlépe vyhovuje Vašim současným znalostem a časovým možnostem:

Číslo kurzu  Název kurzu  Den  Čas Začátek     Konec Volná místa  Obsah gramatiky probírané v kurzu Další info
2019/
NOVÝ
Němčina pro začátečníky 1
 NOVÝ KURZ
čtvrtek 17:15 - 18:45 16.5. - 15.8. 6 Němčina úplně od začátku: časování sloves, základní slovosled v němčině, skloňování podstatných jmen po členu určitém a neurčitém, množná čísla v němčině, způsobová slovesa, předložky se 3. pádem  
2019/26 Němčina pro začátečníky 1
 
čtvrtek 9:00 - 10:30 11.4. - 27.6. 2 Němčina úplně od začátku: časování sloves, základní slovosled v němčině, skloňování podstatných jmen po členu určitém a neurčitém, množná čísla v němčině, způsobová slovesa, předložky se 3. pádem  
2019/
NBV-05
Němčina pro začátečníky 1
 - KURZ JE OBSAZEN - 
středa 19:00 - 20:30 6.3. - 5.6. 0 Němčina úplně od začátku: časování sloves, základní slovosled v němčině, skloňování podstatných jmen po členu určitém a neurčitém, množná čísla v němčině, způsobová slovesa, předložky se 3. pádem  
2019/23 Němčina pro začátečníky 2
 - KURZ JE OBSAZEN - 
pondělí 17:15 - 18:45 20.5. - 19.8. 0 Předložky se 3. a 4. pádem, zápory v němčině, předložky se 4. pádem, splývání předložky a členu určitého, skloňování osobních zájmen, zeměpisné názvy v němčině.  
2019/
NBV-02
Němčina pro začátečníky 2              čtvrtek 19:00 - 20:30 18.4. - 18.7. 2 Předložky se 3. a 4. pádem, zápory v němčině, předložky se 4. pádem, splývání předložky a členu určitého, skloňování osobních zájmen, zeměpisné názvy v němčině.  
2018/18 Němčina pro mírně pokročilé 1

pondělí 19:00 - 20:30 18.3. - 10.6. 1 Rozkazovací způsob, zvratná slovesa a zvratné zájmeno "sich", slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen po členu určitém a neurčitém, zeměpisná jména.  
2018/19 Němčina pro mírně pokročilé 1 úterý 19:00 - 20:30 19.3. - 4.6. 2  Rozkazovací způsob, zvratná slovesa a zvratné zájmeno "sich", slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen po členu určitém a neurčitém, zeměpisná jména.  
2019/25
Němčina pro mírně pokročilé 2
  
středa 17:15 - 18:45 3.4. - 10.7. 1 Souvětí souřadné, spojky souřadící, řadové číslovky a jejich skloňování, souvětí podřadné a spojky podřadící, neurčitá zájmena, zájmeno "man".  
2017/09 Němčina pro středně pokročilé 1 pátek 13:00 - 14:30  5.4. - 12.7. 4 .inulé časy pravidelných německých sloves - préteritum a perfektum, minulé časy způsobových sloves a minulé časy pomocných sloves "haben", "sein" a "werden".  Používání minulých časů ve větách, především v souvětí (vedlejších větách).   
2017/07

Němčina pro pokročilé
- KURZ JE OBSAZEN - 

úterý  17:15 - 18:45 14.5. - 13.8. 0 Procvičování celé německé gramatiky, rozšiřování slovní zásoby, německé slovní obraty a fráze. KONVERZACE  
Žáci ZŠ

Němčina pro žáky základních škol (7. - 9. třída)
NOVÝ KURZ

úterý 16:00 - 17:00 10.9. - 28.1. 7 Procvičování a rozšiřování učiva základní školy  
Studenti SŚ 

Němčina pro studenty středních škol a gymnázií
NOVÝ KURZ

čtvrtek 16:00 - 17:00 5.9. - 30.1. 7 Procvičování a rozšiřování učiva střední školy   

Do kurzu se můžete přihlásit:

E-mailem na monika@nemcinabreclav.cz
Telefonicky na čísle 777 318 677

Aktuální obsahy právě probíhajících kurzů se mohou odlišovat od standardních osnov, které jsou uvedeny na stránkách jednotlivých kurzů. Je to tím, že se vždy řídím nejen potřebami a přáním svých klientů, ale i tempem, kterým mí klienti na jednotlivých kurzech pracují.

Pokud nastoupíte do již probíhajícího kurzu, obdržíte ZDARMA skripta a pracovní listy z předchozího kurzu, abyste si mohli všechno v klidu, doma zopakovat. 

Nevíte, který kurz si zvolit?

Napište mi na monika@nemcinabreclav.cz a nebo zavolejte na +420 777 318 677.
Ráda Vám pomohu s výběrem či zařazením 🙂