Naše kurzy jedou dál!!!

Bez ohledu na epidemiologickou situace, psy a různé jiné potvory...
Samozřejmě, že dodržujeme vše, co dodržovat musíme a pokud nám pes nedovolí se scházet,
okamžitě přecházíme na online výuku... 

Rozhodli jste se využít toho, že prakticky nikam nesmíme a učit se s námi němčinu? 

Vyberte si kurz, který nejlépe vyhovuje Vašim současným znalostem a časovým možnostem. Nemusíte čekat na nový kurz, ale můžete kdykoliv přistoupit do probíhajícího kurzu:

 


Název / úroveň kurzu
Den 
Čas

Začátek
---
konec
Popis kurzu
Rozsah probírané gramatiky
Volná
místa

 

Němčina pro začátečníky
1

- KURZ JE OBSAZEN - 

pondělí 19:00 - 20:30 8.2.2021
---
10.5.2021

Němčina úplně od začátku! 
Časování sloves, základní slovosled v němčině, skloňování podstatných jmen po členu určitém a neurčitém, množná čísla v němčině, způsobová slovesa, předložky se 3. pádem

0


NĚMČINKA - Deutsch für Kinder - MINI 1
(Němčina pro děti)

 
 

úterý 16:00 - 17:00 15.9.2020
---
červen 2021

Vhodné pro žáky prvního stupně (2.-4. třída) základních škol. 
Základy němčiny hravou a zábavnou formou. Zaměříme se na základní slovní zásobu, slovní spojení a fráze, ale také na tvorbu základních vět. Kurz je koncipován jako příprava na kurz MAXI 1, který je zaměřen především na kvalitní znalost německé gramatiky a správné skládání vět. 

3

NĚMČINKA - Deutsch für Kinder - MAXI 1
(Němčina pro děti)
  
 
středa 15:45 - 16:45 23.9.2020
---
červen 2021
Vhodné pro žáky druhého stupně (5.-9. třída)  základních škol.
Velký důraz je kladen na kvalitní znalost německé gramatiky, kterou dětem vysvětlím jednoduše a logicky. Zaměříme se především na správné skládání německých vět a bohatou slovní zásobu. 
4
NĚMČINKA - Deutsch für Kinder - MAXI 2
(Němčina pro děti)
- KURZ JE OBSAZEN - 
čtvrtek 16:00 - 17:00

17.9.2020
---
červen 2021

Vhodné pro žáky druhého stupně (5.-9. třída)  základních škol.
Pokračování kurz MAXI 1. Loni jsme se toho hodně naučili, tak to letos zopakujeme a přidáme si další gramatiku, nová slovíčka, užitečné fráze a slovní spojení. 
0
Němčina pro začátečníky 
2

pondělí 17:15 - 18:45

11.1.2021
---
19.4.2021

Předložky se 3. a 4. pádem, zápory v němčině, předložky se 4. pádem, splývání předložky a členu určitého, skloňování osobních zájmen, zeměpisné názvy v němčině.
1

Němčina pro začátečníky 
2

 
úterý 19:00 - 20:30

16.2.2021
---
11.5.2021

Předložky se 3. a 4. pádem, zápory v němčině, předložky se 4. pádem, splývání předložky a členu určitého, skloňování osobních zájmen, zeměpisné názvy v němčině. 4

 

Němčina 
pro mírně pokročilé 
1

- KURZ JE OBSAZEN -

pátek 13:00 - 14:30

25.2.2021
---
20.5.2021

Rozkazovací způsob, zvratná slovesa a zvratné zájmeno "sich", slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen po členu určitém a neurčitém, zeměpisná jména. 0


Němčina 
pro mírně pokročilé 
2
- KURZ JE OBSAZEN -

středa 13:00 - 14:30 3.3.2021
---
19.5.2021
Skloňování přídavných jmen po členu určitém a neurčitém, zeměpisná jména. Souvětí souřadné, spojky souřadící, řadové číslovky a jejich skloňování, souvětí podřadné a spojky podřadicí, neurčitá zájmena, zájmeno "man". 0
Němčina
pro středně pokročilé
1

středa 17:15 - 18:45 3.3.2021
---
19.5.2021
Minulé časy pravidelných německých sloves - préteritum a perfektum, minulé časy způsobových sloves a minulé časy pomocných sloves "haben", "sein" a "werden".  Minulé časy nepravidelných a smíšených německých sloves - préteritum a perfektum. Používání minulých časů ve větách, především v souvětí (vedlejších větách) 4
Němčina
pro středně pokročilé
1
čtvrtek 9:00 - 10:30  14.1.2021
---
8.4.2021
Minulé časy pravidelných německých sloves - préteritum a perfektum, minulé časy způsobových sloves a minulé časy pomocných sloves "haben", "sein" a "werden".  Minulé časy nepravidelných a smíšených německých sloves - préteritum a perfektum. Používání minulých časů ve větách, především v souvětí (vedlejších větách) 3
Němčina
pro středně pokročilé
2
čtvrtek 17:15 - 19:00  14.1.2021
---
22.4.2021
Předložkové vazby se slovesy, podstatnými a přídavnými jmény, zájmenná příslovce. Vztažné věty a jejich slovosled. Stupňování přídavných jmen. Základní německá konverzace na témata běžného života.  4
Němčina
pro středně pokročilé
2
čtvrtek  19:00 - 20:30  4.3.2021
---
20.5.2021
Předložkové vazby se slovesy, podstatnými a přídavnými jmény, zájmenná příslovce. Vztažné věty a jejich slovosled. Stupňování přídavných jmen. Základní německá konverzace na témata běžného života.  4

Němčina
pro pokročilé A2 

 

úterý  17:15 - 18:45 12.1.2021
---
30.3.2021

Procvičování celé německé gramatiky, rozšiřování slovní zásoby, německé slovní obraty a fráze.
Příprava na jazykové zkoušky.
Intenzivní KONVERZACE, nácvik rychlých reakcí na témata běžného společenského i pracovního života. 

2

Do kurzu se můžete přihlásit:

E-mailem na monika@nemcinabreclav.cz
Telefonicky na čísle 777 318 677

Milí posluchači našich kurzů (současní i budoucí),

vzhledem k současné epidemiologické situaci, covidu, psovi a jiným bubákům ;-),  jsme nuceni se přizpůsobovat aktuální situaci a proto i naše kurzy se konají buď v učebně (samozřejmě za dodržení veškerých opatření) nebo online (aktuálně tehdy, když je PES 3 - PES 5). 
Věřte mi, že nás to vůbec netěší, ale bohužel to jinak nejde a pokud nechceme propadnout skepsi a chceme dále pracovat a učit se, tak to nesmíme vzdát. Takže prostě jedeme dál!!! 

Všem Vám děkuji za pochopení a podporu v těchto divných časech. 
Vaše lektorka Monika Náplavová 

Aktuální obsahy právě probíhajících kurzů se mohou odlišovat od standardních osnov, které jsou uvedeny na stránkách jednotlivých kurzů. Je to tím, že se vždy řídím nejen potřebami a přáním svých klientů, ale i tempem, kterým mí klienti na jednotlivých kurzech pracují.

Pokud nastoupíte do již probíhajícího kurzu, obdržíte ZDARMA skripta a pracovní listy z předchozího kurzu, abyste si mohli všechno v klidu, doma zopakovat. 

Nevíte, který kurz si zvolit?

Napište mi na monika@nemcinabreclav.cz a nebo zavolejte na +420 777 318 677.
Ráda Vám pomohu s výběrem či zařazením 🙂