Aktuální kurzy - volná místa

Rozhodli jste se učit s námi? 

Vyberte si kurz, který nejlépe vyhovuje Vašim současným znalostem a časovým možnostem:

 


Název / úroveň kurzu
Den 
Čas

Začátek
---
konec
Popis kurzu
Rozsah probírané gramatiky
Volná
místa
Více 
info

 

Němčina pro začátečníky
1
- NOVÝ KURZ - 

úterý 19:00 - 20:30 23.6.2020
---
22.9.2020

Němčina úplně od začátku! 
Časování sloves, základní slovosled v němčině, skloňování podstatných jmen po členu určitém a neurčitém, množná čísla v němčině, způsobová slovesa, předložky se 3. pádem

3  

Němčina pro žáky
základních škol
skupina 1
 
 
úterý 16:00 - 17:00 4.2.2020
---
23.6.2020

Vhodné pro žáky 5. do 9. tříd základních škol.
Velký důraz je kladen na kvalitní znalost německé gramatiky, kterou dětem vysvětlím jednoduše a logicky. Zaměříme se především na správné skládání německých vět a bohatou slovní zásobu. 
2  

Němčina pro žáky
základních škol
skupina 2
 
 
čtvrtek 16:00 - 17:00 6.2.2020
---
25.6.2020
Vhodné pro žáky 5. do 9. tříd základních škol.
Velký důraz je kladen na kvalitní znalost německé gramatiky, kterou dětem vysvětlím jednoduše a logicky. Zaměříme se především na správné skládání německých vět a bohatou slovní zásobu. 
2  

Němčina pro začátečníky 
2

 
pondělí 19:00 - 20:30

27.4.2020
---
10.8.2020

Předložky se 3. a 4. pádem, zápory v němčině, předložky se 4. pádem, splývání předložky a členu určitého, skloňování osobních zájmen, zeměpisné názvy v němčině. 5  

 

Němčina pro začátečníky 
2

středa 17.15 - 18:45

11.3.2020
---
24.6.2020

Předložky se 3. a 4. pádem, zápory v němčině, předložky se 4. pádem, splývání předložky a členu určitého, skloňování osobních zájmen, zeměpisné názvy v němčině. 4  


Němčina 
pro mírně pokročilé 
1

středa 19:00- 20:30 8.4.2020
---
15.7.2020
Rozkazovací způsob, zvratná slovesa a zvratné zájmeno "sich", slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen po členu určitém a neurčitém, zeměpisná jména. 3  
Němčina
pro mírně pokročilé
2
- KURZ JE OBSAZEN -   
pátek 8.30 - 10:00 5.6.2019
---
4.9.2020
Souvětí souřadné, spojky souřadící, řadové číslovky a jejich skloňování, souvětí podřadné a spojky podřadící, neurčitá zájmena, zájmeno "man". 0  
Němčina
pro středně pokročilé
1
čtvrtek 9:00 - 10:30  14.5.2020
---
13.8.2020
Minulé časy pravidelných německých sloves - préteritum a perfektum, minulé časy způsobových sloves a minulé časy pomocných sloves "haben", "sein" a "werden".  Používání minulých časů ve větách, především v souvětí (vedlejších větách) 3  
Němčina
pro středně pokročilé
1
čtvrtek 17:15 - 19:00  11.6.2020
---
10.9.2020
Minulé časy pravidelných německých sloves - préteritum a perfektum, minulé časy způsobových sloves a minulé časy pomocných sloves "haben", "sein" a "werden".  Používání minulých časů ve větách, především v souvětí (vedlejších větách) 4  
Němčina
pro středně pokročilé
1
čtvrtek  19:00 - 20:30  11.6.2020
---
10.9.2020
Minulé časy pravidelných německých sloves - préteritum a perfektum, minulé časy způsobových sloves a minulé časy pomocných sloves "haben", "sein" a "werden".  Používání minulých časů ve větách, především v souvětí (vedlejších větách) 4  

Němčina
pro pokročilé

 

úterý  17:15 - 18:45 2.6.2019
---
1.9.2019

Procvičování celé německé gramatiky, rozšiřování slovní zásoby, německé slovní obraty a fráze.
Příprava na jazykové zkoušky.
Intenzivní KONVERZACE, nácvik rychlých reakcí na témata běžného společenského i pracovního života. 

3  

Do kurzu se můžete přihlásit:

E-mailem na monika@nemcinabreclav.cz
Telefonicky na čísle 777 318 677

Aktuální obsahy právě probíhajících kurzů se mohou odlišovat od standardních osnov, které jsou uvedeny na stránkách jednotlivých kurzů. Je to tím, že se vždy řídím nejen potřebami a přáním svých klientů, ale i tempem, kterým mí klienti na jednotlivých kurzech pracují.

Pokud nastoupíte do již probíhajícího kurzu, obdržíte ZDARMA skripta a pracovní listy z předchozího kurzu, abyste si mohli všechno v klidu, doma zopakovat. 

Nevíte, který kurz si zvolit?

Napište mi na monika@nemcinabreclav.cz a nebo zavolejte na +420 777 318 677.
Ráda Vám pomohu s výběrem či zařazením 🙂