Aktuální kurzy - volná místa

Rozhodli jste se učit s námi? 

Vyberte si kurz, který nejlépe vyhovuje Vašim současným znalostem a časovým možnostem:

 


Název / úroveň kurzu
Den 
Čas

Začátek
---
konec
Popis kurzu
Rozsah probírané gramatiky
Volná
místa
Více 
info

Němčina pro začátečníky
1
- KURZ JE OBSAZEN - 

středa 17:15 - 18:45 4.9.2019
---
20.11.2019

Němčina úplně od začátku! 
Časování sloves, základní slovosled v němčině, skloňování podstatných jmen po členu určitém a neurčitém, množná čísla v němčině, způsobová slovesa, předložky se 3. pádem

0  

Němčina pro začátečníky
1

středa 19:00 - 20:30 2.10.2019
---
18.12.2019

Němčina úplně od začátku! 
Časování sloves, základní slovosled v němčině, skloňování podstatných jmen po členu určitém a neurčitém, množná čísla v němčině, způsobová slovesa, předložky se 3. pádem

2  

Němčina pro žáky
základních škol
skupina 1
 
 
úterý 16:00 - 17:00 10.9.2019
---
28.1.2020
Němčina pro děti úplně od začátku!
Vhodné pro žáky 2. do 9. tříd základních škol.
Němčinu budeme probírat od začátku, zaměříme se především bohatou slovní zásobu a kvalitní znalost gramatiky, kterou dětem vysvětlím jednoduše a logicky 
2  

Němčina pro žáky
základních škol
skupina 2
 
 
čtvrtek 16:00 - 17:00 12.9.2019
---
30.1.2020
Němčina pro děti úplně od začátku!
Vhodné pro žáky 2. do 9. tříd základních škol.
Němčinu budeme probírat od začátku, zaměříme se především bohatou slovní zásobu a kvalitní znalost gramatiky, kterou dětem vysvětlím jednoduše a logicky 
2  
Němčina pro studenty 
středních škol a gymnázií

středa 16:00 - 17:00

16.10.2019
---
29.1.2020

Procvičování a rozšiřování učiva ze základní školy a střední školy. Velký důraz je kladen na správnou německou gramatiku a bohatou slovní zásobu 6  

Němčina pro začátečníky
2
čtvrtek 9:00 - 10:30

18.7.2019
---
17.10.2019

Předložky se 3. a 4. pádem, zápory v němčině, předložky se 4. pádem, splývání předložky a členu určitého, skloňování osobních zájmen, zeměpisné názvy v němčině. 1  

Němčina pro začátečníky
2
- KURZ JE OBSAZEN - 
čtvrtek 17:15 - 18:45

29.8.2019
---
14.11.2019

Předložky se 3. a 4. pádem, zápory v němčině, předložky se 4. pádem, splývání předložky a členu určitého, skloňování osobních zájmen, zeměpisné názvy v němčině. 0  
Němčina pro začátečníky
2

úterý 19:00- 20:30 24.9.2019
---
10.12.2019
Předložky se 3. a 4. pádem, zápory v němčině, předložky se 4. pádem, splývání předložky a členu určitého, skloňování osobních zájmen, zeměpisné názvy v němčině.  

Němčina
pro mírně pokročilé

1

čtvrtek 19:00 - 20:30 1.8.2019
---
24.10.2019
Rozkazovací způsob, zvratná slovesa a zvratné zájmeno "sich", slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen po členu určitém a neurčitém, zeměpisná jména. 3  
Němčina
pro mírně pokročilé
1
pondělí 17:15 - 18:45 26.8.2019
---
18.11.2019
 Rozkazovací způsob, zvratná slovesa a zvratné zájmeno "sich", slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou, skloňování přídavných jmen po členu určitém a neurčitém, zeměpisná jména 1  

Němčina

pro mírně pokročilé
2
  
pondělí 19:00 - 20:30 23.9.2019
---
16.12.2019
Souvětí souřadné, spojky souřadící, řadové číslovky a jejich skloňování, souvětí podřadné a spojky podřadící, neurčitá zájmena, zájmeno "man" 3  
Němčina
pro středně pokročilé
1
pátek 13:00 - 14:30  16.8.2019
---
8.11.2019
Minulé časy pravidelných německých sloves - préteritum a perfektum, minulé časy způsobových sloves a minulé časy pomocných sloves "haben", "sein" a "werden".  Používání minulých časů ve větách, především v souvětí (vedlejších větách) 3   

Němčina pro pokročilé
- KURZ JE OBSAZEN - 

úterý  17:15 - 18:45 20.8.2019
---
5.11.2019
Procvičování celé německé gramatiky, rozšiřování slovní zásoby, německé slovní obraty a fráze. Intenzivní KONVERZACE 0  

Do kurzu se můžete přihlásit:

E-mailem na monika@nemcinabreclav.cz
Telefonicky na čísle 777 318 677

Aktuální obsahy právě probíhajících kurzů se mohou odlišovat od standardních osnov, které jsou uvedeny na stránkách jednotlivých kurzů. Je to tím, že se vždy řídím nejen potřebami a přáním svých klientů, ale i tempem, kterým mí klienti na jednotlivých kurzech pracují.

Pokud nastoupíte do již probíhajícího kurzu, obdržíte ZDARMA skripta a pracovní listy z předchozího kurzu, abyste si mohli všechno v klidu, doma zopakovat. 

Nevíte, který kurz si zvolit?

Napište mi na monika@nemcinabreclav.cz a nebo zavolejte na +420 777 318 677.
Ráda Vám pomohu s výběrem či zařazením 🙂