Kurzy německého jazyka
- pro dospělé -

Chcete se naučit německy rychle, kvalitně a hlavně bez stresu?

Pak jsou mé kurzy určeny právě pro Vás!

Němčina pro začátečníky 

Němčina pro úplné začátečníky, kteří se německy nikdy neučili a setkávají se s tímto jazykem poprvé. Kurz je rovněž vhodný pro tzv. věčné začátečníky nebo ty, kteří už něco málo umí, ale rádi by se začali učit pěkně v klidu a od začátku. 
V tomto kurzu klademe důraz především na výuku základů německé gramatiky, její pochopení a pořádné procvičení. Prioritou tohoto kurzu je správná skladba německých vět.

Kurz je určen pro málopočetné skupiny do max. 8 studentů, abych se mohla věnovat každému z vás a dostalo se opravdu na všechny.

Kurz je rozdělen do dvou stupňů (Němčina pro začátečníky 1 a Němčina pro začátečníky 2), dle úrovně znalostí. Takže nemusíte mít strach, že budete někoho brzdit a nebo naopak, že se budete na hodinách nudit. Se mnou nuda rozhodně nehrozí!

Úroveň při zahájení kurzu: A0 (dle SERR) - účastník kurzu je naprostý začátečník, s cizím jazykem se buď setkává poprvé, nebo má jen velmi základní znalosti a přeje si radši tyto základy zopakovat.

Úroveň po ukončení kurzu: A1 (dle SERR) - účastník kurzu rozumí známým slovům a zcela základním frázím, týkajícím se jeho osoby, rodiny a bezprostředního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Má základní povědomí o německé gramatice (časuje slovesa, skloňuje podstatná jména, používá předložky, má správný slovosled v jednoduchých větách oznamovacích a tázacích). Umí napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující osobní údaje (jméno, národnost a adresu apod).

Po absolvování druhého stupně kurzu pro začátečníky můžete v případě zájmu ihned pokračovat kurzem: Němčina pro mírně pokročilé 1.

Němčina pro mírně pokročilé

Němčina pro ty, kteří mají dobře zvládnuté základy německé gramatiky a disponují základní slovní zásobou (cca 250 - 350 slovíček).
V tomto kurzu klademe důraz především další rozšíření znalostí základní německé gramatiky, její pochopení a pořádné procvičení. Prioritou tohoto kurzu správné používání probraných gramatických tvarů a značné rozšíření slovní zásoby napříč různými obory. 

Kurz je určen pro málopočetné skupiny do max. 8 studentů, abych se mohla věnovat každému z vás a dostalo se opravdu na všechny.

Kurz je rozdělen do dvou stupňů (Němčina pro mírně pokročilé 1 a Němčina pro mírně pokročilé 2)dle úrovně znalostí. Takže nemusíte mít strach, že budete někoho brzdit a nebo naopak, že se budete na hodinách nudit. Se mnou nuda rozhodně nehrozí!

Úroveň při zahájení kurzu: A1 (dle SERR) - účastník kurzu rozumí známým slovům a zcela základním frázím, týkajícím se jeho osoby, rodiny a bezprostředního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Má základní povědomí o německé gramatice (časuje slovesa, skloňuje podstatná jména, používá předložky, má správný slovosled v jednoduchých větách oznamovacích a tázacích). Umí napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující osobní údaje (jméno, národnost a adresu apod).

Úroveň po ukončení kurzu: A1+ (dle SERR) - účastník kurzu rozumí známým slovům a zcela základním frázím týkající se jeho osoby, rodiny a bezprostředního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Disponuje slovní zásobou cca 500 – 700 slov. Rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, které se nacházejí například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích. Je také schopen přečíst krátký text s obecnou slovní zásobou.

Po absolvování druhého stupně kurzu pro mírně pokročilé můžete v případě zájmu ihned pokračovat kurzem: Němčina pro středně pokročilé 1. 

Němčina pro středně pokročilé

Němčina pro ty, kteří už se německy učili ve škole nebo nějakou dobu pracují nebo pracovali v zahraničí a cítí, že to ještě stále není to pravé ořechové. Důraz je kladen především na zopakování a zlepšení německé gramatiky, především vedlejších vět a obou tvarů německých minulých časů u pravidelných a především pak nepravidelných sloves. 

Kurz je určen pro málopočetné skupiny do max. 8 studentů, abych se mohla věnovat každému z vás a dostalo se opravdu na všechny.

Kurz je rozdělen do dvou stupňů (Němčina pro středně pokročilé 1 a Němčina pro středně pokročilé 2)dle úrovně znalostí. Takže nemusíte mít strach, že budete někoho brzdit a nebo naopak, že se budete na hodinách nudit. Se mnou nuda rozhodně nehrozí!

Úroveň při zahájení kurzu: A1+ (dle SERR) - účastník kurzu rozumí známým slovům a zcela základním frázím týkající se jeho osoby, rodiny a bezprostředního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Disponuje slovní zásobou cca 500 – 700 slov. Rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, které se nacházejí například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích. Je také schopen přečíst krátký text s obecnou slovní zásobou.

Úroveň po ukončení kurzu: A2 (dle SERR) - účastník kurzu umí číst krátké, jednoduché texty. Umí vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům. Umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsal vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

Po absolvování druhého stupně kurzu pro středně pokročilé můžete v případě zájmu ihned pokračovat kurzem: Němčina pro pokročilé 1

Němčina pro pokročilé 

Důraz je kladen především na dobrou úroveň psaného i mluveného projevu, používání správných gramatických tvarů a intenzivní konverzaci na běžná témata každodenního pracovního a soukromého života a kvalitní sebeprezentaci se zaměřením na pracovní pohovory.

Konverzační části jednotlivých konzultací  jsou zaměřeny především na překonání ostychu mluvit německy před více lidmi, rozšiřování slovní zásoby a pohotové reakce na otázky. 

Kurz je určen pro málopočetné skupiny do max. 8 studentů, abych se mohla věnovat každému z vás a dostalo se opravdu na všechny.

Kurz je rozdělen do dvou stupňů (Němčina pro pokročilé 1 a Němčina pro pokročilé 2)dle úrovně znalostí. Takže nemusíte mít strach, že budete někoho brzdit a nebo naopak, že se budete na hodinách nudit. Se mnou nuda rozhodně nehrozí!

Úroveň při zahájení kurzu: A2 (dle SERR) - účastník kurzu umí číst krátké, jednoduché texty. Umí vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům. Umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsal vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

Úroveň po ukončení kurzu: B1 (dle SERR) - účastník kurzu rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Chápe smysl mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi jeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně. Umí jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby popsal události a své zážitky, sny, naděje a cíle. Umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Po absolvování druhého stupně kurzu pro pokročilé můžete v případě zájmu ihned pokračovat některým z mých speciálních kurzů. 

Kdo Vás kurzy provede?

Monika Náplavová

Monika Náplavová

Lektorka německého jazyka, autorka řady eBooků zaměřených nejen na výuku němčiny, ale i oblast získávání pracovního místa v německy mluvících zemích, bloggerka a spolutvůrkyně projektu Germanika.

Ve světě němčiny žiju již více než 25 let. S tímto jazykem mě v 9 letech seznámil můj dědeček. V 18 letech jsem odešla pracovat do Rakouska, kde jsem si dokončila jazykové vzdělání - nejvyšší stupeň němčiny tzv. Oberstufe C2, na jazykové škole ve Vídni, pro kterou jsem poté pracovala jako lektor - rodilý mluvčí pro výuku českého jazyka. Po návratu do Břeclavi jsem absolvovala Státní jazykovou zkoušku všeobecnou a poté i Státní jazykovou zkoušku speciální - obor tlumočnický na Státní jazykové škole v Brně. Vyučovala jsem němčinu na soukromých hodinách, jezdila tlumočit na kongresy a překládala pro několik renomovaných agentur. Později jsem pracovala jako ekonomický a personální manažer české pobočky velké německé společnosti. Díky této pozici jsem hlouběji pronikla do personální problematiky, absolvovala spoustu školení a tréningů, zaměřených na personální politiku a manažerské dovednosti. Po odchodu na mateřskou dovolenou jsem začala přemýšlet o vlastním projektu, zaměřeném na výuku němčiny a oblast získávání pracovního místa v německy mluvících zemích. Na této vizi jsem začala intenzivně pracovat a v současné době se naplno věnuji lektorské činnosti, psaní eBooků zaměřených na výuku němčiny a oblast pracovních pohovorů v němčině. Přitom neustále zdokonaluji své vlastní výukové materiály, podle kterých vedu výuku na svých kurzech v Břeclavi.

Nevíte jaký kurz zvolit?

Napište mi na monika@germanika.org a nebo zavolejte na +420 777 318 677, pomohu Vám s výběrem či zařazením.