Kurzy němčiny pro mírně pokročilé
1 a 2

aneb

Němčina mě baví a chci v ní pokračovat!

Němčina pro mírně pokročilé 1

Co je obsahem tohoto kurzu?

Rozkazovací způsob, zvratná slovesa a skloňování zvratného zájmena "sich" ve 3. a 4. pádě, základní číslovky 20 a výše, slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, skloňování přídavných jmen po členu určitém, neurčitém v jednotném a množném čísle, zeměpisná jména v němčině. 

Velký důraz je kladen především na používání správných gramatických tvarů, správné časování a skloňování všeho, co časovat a skloňovat jde. Účastníci kurzu si osvojí další část základní německé gramatiky, potřebné pro kvalitní zvládnutí německého jazyka. 

Ke každé lekci je připravena praktická slovní zásoba, která je neustále tématicky rozšiřována o praktická slovíčka, fráze a slovní spojení. Tato část kurzu je zaměřena na základní slovní zásobu všeobecnou, praktickou, důležitou pro každodenní komunikaci v němčině napříč různými obory. 

Jak dlouho kurz trvá? 

Tato část kurzu trvá celkem 24 vyučovacích hodin, tj. cca 3 měsíce (dle svátků v daném měsíci)

Intenzita kurzu: 1 x týdně vždy 2 vyučovací hodiny (45 min) 

Kolik kurz stojí a jaké jsou platební podmínky?

Cena této části kurzu je 3.950,- Kč

V ceně kurzu jsou započítány veškeré studijní materiály, které budete potřebovat k úspěšnému absolvování tohoto levelu (výuková skripta, pracovní sešity, klíče k pracovním sešitům, slovní zásoba a další výukové materiály a pomůcky).

Kdy začínáme?

Začátek nejbližšího kurzu je: 11. 3. 2019

Den a čas konání: vždy ve pondělí od 19:00 - 20:30

Počet účastníků kurzu je omezen (maximálně 8 osob)! Proto si své místo rezervujte už teď!

V případě, že nechcete čekat na nejbližší kurz, můžete přistoupit i do již probíhajícího kurzu (v případě, že tento není plně obsazen). Aktuální stav volných míst v tomto kurzu najdete ZDE

Účastníci tohoto kurzu mají přednostní právo na účast v pokračovacím kurzu Němčina pro mírně pokročilé 2, který na tento kurz hned navazuje. 

Jak se mohu přihlásit? 

Přihlásit se můžete na monika@nemcinabreclav.cz. Po přihlášení Vám na Vás mail přijde faktura a po jejím zaplacení je místo v kurzu Vaše. 
V případě, že jste OSVČ nebo dokonce právnická osoba, nezapomeňte připsat fakturační údaje včetně IČ. 

 

Pokud si nevíte rady nebo si nejste úplně jistí, který kurz zvolit, nezoufejte! Prostě mi zavolejte na číslo 777 318 677. 
Ráda Vám pomohu. 🙂

Němčina pro mírně pokročilé 2

Co je obsahem tohoto kurzu?

Souvětí souřadné, spojky souřadící, řadové číslovky a jejich skloňování, souvětí podřadné a spojky podřadící, neurčitá zájmena, zájmeno "man". 

V této části kurzu je kladen velký důraz na správnou skladbu věty a používání souvětí. Dále pak na výbornou gramatickou úroveň mluveného projevu a kvalitní slovní zásobu napříč různými oblastmi běžné komunikace v německém jazyce. Součástí tohoto kurzu je i řádné procvičení dosud probrané gramatiky. 

Ke každé lekci je připravena kvalitní slovní zásoba, která je neustále tématicky rozšiřována o praktická slovíčka, fráze a slovní spojení. Tato část kurzu je zaměřena na slovní zásobu všeobecnou, praktickou, důležitou pro každodenní komunikaci v němčině.

Jak dlouho kurz trvá? 

Tato část kurzu trvá celkem 24 vyučovacích hodin, tj. cca 3 měsíce (dle svátků v daném měsíci)

Intenzita kurzu: 1 x týdně vždy 2 vyučovací hodiny (45 min) 

Kolik kurz stojí a jaké jsou platební podmínky?

Cena této části kurzu je 3.950,- Kč

V ceně kurzu jsou započítány veškeré studijní materiály, které budete potřebovat k úspěšnému absolvování tohoto levelu (výuková skripta, pracovní sešity, klíče k pracovním sešitům, slovní zásoba a další výukové materiály a pomůcky).

Kdy začínáme?

Začátek nejbližšího kurzu je: 20. 3. 2019

Den a čas konání: vždy ve středu od 17:15 - 18:45

Počet účastníků kurzu je omezen (maximálně 8 osob)! Proto si své místo rezervujte už teď!

V případě, že nechcete čekat na nejbližší kurz, můžete přistoupit i do již probíhajícího kurzu (v případě, že tento není plně obsazen). Aktuální stav volných míst v tomto kurzu najdete ZDE.

Účastníci tohoto kurzu mají přednostní právo na účast v pokračovacím kurzu Němčina pro středně pokročilé 1, který na tento kurz hned navazuje. 

Jak se mohu přihlásit? 

Přihlásit se můžete na monika@nemcinabreclav.cz. Po přihlášení Vám na Vás mail přijde faktura a po jejím zaplacení je místo v kurzu Vaše. 
V případě, že jste OSVČ nebo dokonce právnická osoba, nezapomeňte připsat fakturační údaje včetně IČ. 

Pokud si nevíte rady nebo si nejste úplně jistí, který kurz zvolit, nezoufejte! Prostě mi zavolejte na číslo 777 318 677. 
Ráda Vám pomohu. 🙂

Kdo Vás kurzem provede?

Monika Náplavová

Monika Náplavová

Lektorka německého jazyka, autorka řady eBooků zaměřených nejen na výuku němčiny, ale i oblast získávání pracovního místa v německy mluvících zemích, bloggerka a spolutvůrkyně projektu Germanika.

Ve světě němčiny žiju již více než 25 let. S tímto jazykem mě v 9 letech seznámil můj dědeček. V 18 letech jsem odešla pracovat do Rakouska, kde jsem si dokončila jazykové vzdělání - nejvyšší stupeň němčiny tzv. Oberstufe C2, na jazykové škole ve Vídni, pro kterou jsem poté pracovala jako lektor - rodilý mluvčí pro výuku českého jazyka. Po návratu do Břeclavi jsem absolvovala Státní jazykovou zkoušku všeobecnou a poté i Státní jazykovou zkoušku speciální - obor tlumočnický na Státní jazykové škole v Brně. Vyučovala jsem němčinu na soukromých hodinách, jezdila tlumočit na kongresy a překládala pro několik renomovaných agentur. Později jsem pracovala jako ekonomický a personální manažer české pobočky velké německé společnosti. Díky této pozici jsem hlouběji pronikla do personální problematiky, absolvovala spoustu školení a tréninků, zaměřených na personální politiku a manažerské dovednosti. Po odchodu na mateřskou dovolenou jsem začala přemýšlet o vlastním projektu, zaměřeném na výuku němčiny a oblast získávání pracovního místa v německy mluvících zemích. Na této vizi jsem začala intenzivně pracovat a v současné době se naplno věnuji lektorské činnosti, psaní eBooků zaměřených na výuku němčiny a oblast pracovních pohovorů v němčině. Přitom neustále zdokonaluji své vlastní výukové materiály, podle kterých vedu výuku na svých kurzech v Břeclavi.

Nevíte jaký kurz zvolit?

Napište mi na monika@nemcinabreclav.cz a nebo zavolejte na +420 777 318 677, pomohu Vám s výběrem či zařazením.